حماسه حضور/

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،" آیت الله ناصری" به مردم توصیه کرد: در ساعات اولیه رأی گیری در پای صندوقهای اخذ رأی حضور یابند تا دچار مشکل نشوند.
وی  حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات را موجب خنثی شدن توطئه دشمنان دانست و گفت: انتخابات یک تکلیف الهی است.