به گزارش روابط عمومی استانداری "محمدرضا فلاح زاده" افزود: از میان 8 هزار منبع آبی استان  3200 رشته قنات فعال در استان یزد وجود دارد.

 وی تصریح کرد: از این تعداد رشته قنات 400 میلیون متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی بدون صرف هیچ انرژی حاصل می شود.
استاندار یزد ادامه داد: در طول یک قرن اخیر ،پیشرفت تکنولوژی باعث دگرگونی این منبع شده است.
فلاح زاده اظهار داشت: فرسایش و تخریب خاک،آلوده شدن آبهای سطحی و زیر سطحی از دگرگونیهای این منبع ارزشمند است.
وی تغییرات آب و هوائی و خشکسالیهای شدیدرا از جمله دگرگونیهای دیگر قنات ذکرکرد.
استاندار یزد افزود: مردم سختکوش استان یزد علی رغم محدودیتهای شدید آبی از فعالیتهای کشاورزی غافل نشده و با وجود شرایط سخت طبیعی ،رتبه دوم تولید پسته و زعفران کشور را از آن خود کرده اند.