استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " روز يكشنبه در ديدار با مسئولان شهرستان يزد، اظهار داشت: براي انجام هر كاري بايد زير ساخت ها بررسي و واقعيت ها ديده شود.
استاندار در ادامه شوراها را بازوان قوي مديريت شهري دانست و گفت: شوراها منتخبين مردم هستند و مطالبات ايشان را پيگيري مي كنند بنابراين بايد به وظايف و اختيارات خود به صورت كامل مسلط باشند.
ميرمحمدي خواستار تعامل بين شوراهاي شهر استان يزد شد.
وي گفت: شوراي شهر بايد بتواند در زمينه هاي مديريت شهري، هم انديشي، استقرار صنايع و سرمايه گذاري مطلوب و با توجه به امكانات موجود خود به بهترين نحو عمل نمايد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در خصوص الحاق شهر حميديا به شهر يزد اظهار داشت: گفته شده كه اگر شهر حميديا به شهر يزد ملحق شود درجه شهرداري يزد ارتقاء مي يابد و مي تواند از امكانات بيشتري استفاده كند كه بايد بررسي شود، كار بايد مبتني بر كار كارشناسي و رسيدگي شده، توجيه دار و بامنطق باشد.
وي ادامه داد: سعي ميكنم مواردي كه جنبه عمومي دارد و در طرح ها ديده نشده است را در دستور كار قرار داده و اعتبارات مورد نياز را اخذ كنيم و آنچه مرتبط با فرمانداري يا بخشداري مي شود بايد با جديت پيگيري شود.
در ابتداي اين ديدار فرماندار يزد به ارائه گزارشي از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در شهرستان يزد پرداخت.
راه اندازي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان يزد، حل مشكل فاضلاب شهر يزد، اختصاص بخشداري ويژه مركزي به شهر يزد و ... از مهمترين مسائل مطرح شده در اين جلسه بود.