به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد رضا فلاح زاده" روز  يكشنبه در اين جلسه ضمن قدرداني از تلاش اعضاي شورا، اهميت  كار  ثبت احوال را يادآور شد.
وي با اشاره به عدم امكانات در ثبت احوال در دوران قديم گفت: امروزه شاهد پيشرفت هاي خوبي در اين حوزه هستيم.
استاندار يزد در بخش ديگر سخنان خود با بررسي مصوبات جلسه پيشين شورا، وضعيت اجراي مصوبات گذشته را مطلوب ارزيابي كرد.
وي خاطر نشان ساخت: اقداماتي كه در حوزه ثبت احوال استان صورت پذيرفته ، قابل ستايش است.
در ابتداي اين جلسه مديركل ثبت احوال استان به تشريح اهداف تشكيل اين شورا پرداخت.
"سيد محمد طباطبائي" به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين حوزه پرداخت و در تشريح علل مهاجرت پذيري استان يزد گفت: بيشترين دليل مهاجرت به استان يزد جستجوي كار و ارتقاء شغل قبلي بوده است.
طباطبائي همچنين ادامه داد: 99 درصد وقايع ولادت و فوت در استان يزد در مدت 15 روز  از وقوع رويداد حياتي  به ثبت مي رسد.
در ادامه اين جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مرتبط صورت پذيرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.