معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد خواستار شد :

روابط عمومي ها افكار عمومي را نسبت به كم آبي در استان حساس كنند

معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد گفت : موضوع كم آبي در استان مسئولين را آزار مي دهد و شايسته است روابط عمومي ها افكار عمومي و مردم را نسبت به موضوع كم آبي در استان حساس كنند تا مردم نسبت به صرفه جويي آب اهتمام ورزند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، صبح شنبه 2 خرداد ماه مراسم جشن بزرگ روابط عمومي هاي استان با حضور استاندار يزد، معاون هماهنگي امورعمراني استاندار، مديران كل حوزه استاندار و روابط عمومي استانداري، و مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي استان در سالن شهيد منتظرقائم استانداري برگزار شد.
معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد در اين مراسم ضمن تبريك اعياد شعبانيه و هفته ارتباطات و روابط عمومي به مديران و كارشناسان روابط عمومي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي دولتي استان اظهار داشت : روابط عمومي ها بايد روي صرفه جويي در مصرف آب برنامه ريزي كنند و براي مردم اطلاع رساني لازم را داشته باشند كه با مشكل كم آبي شديد در استان مواجه هستيم زيرا صرفه جويي در هر حوزه اي از آب از قبيل كشاورزي، صنعتي، آشاميدني و بهداشت مي تواند منابع آبي ما را در استان پايدارتر كند.
"سيدمحمدرضا سيدحسيني" ادامه داد : آنچه كه ما را آزار مي دهد اين است كه نمي توانيم آب را جيره بندي كنيم چون سيستم آبياري شهري ما به صورتي است كه اگر مجبور شويم به سمت جيره بندي برويم بايد براي قطع آب اقدام كنيم.
وي افزود : قطع آب يك شهر مشكلات بسيار زيادي به همراه دارد و براي وصل مجدد نيز براي شركت آبفا معضلاتي را به همراه خواهد داشت.
"سيدحسيني" عنوان كرد : با هر مشكلي كه بوده است تاكنون نگذاشته ايم كه آب استان قطع شود و به همين دليل مردم احساس كم آبي نمي كنند اما در حال حاضر مخازن آب ما پر نيست و چه در تابستان و چه در زمستان مصرف سرانه ما تقريباً 2 برابر مي شود.
مسئول پيگيري آب استان گفت : شما مديران و كارشناسان روابط عمومي مسئوليت داريد كه مردم را نسبت به حساس بودن موضوع كم آبي استان آگاه كنيد و اگر جايي ديديد كه آب اسراف مي شود موظف هستيد كه تذكر دهيد و برخورد كنيد.
سيدحسيني اظهار داشت : موضوع صرفه جويي در مصرف آب بايد نهادينه شود، از خود استانداري بايد شروع كنيم و من از مديركل روابط عمومي استانداري يزد مي خواهم كه در سربرگ، مكاتبه ها، بنرها، پوسترها و مراسمها اين موضوع را در سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.
معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد ادامه داد : بيشترين مصرف آب در دانشگاهها و مدارس استان اتفاق مي افتد و در بين دستگاههاي اداري نيز اين دو دستگاه بيشترين مصرف را دارند كه شايسته است معلم ها و اساتيد دانشگاهها نسبت به فرهنگ سازي براي مصرف بهينه آب در بين دانش آموزان و دانشجويان برنامه ريزي لازم را انجام دهند.
"سيدحسيني " عنوان كرد : اداره كل روابط عمومي استانداري يزد مي تواند فراخواني را تهيه و تدوين نمايد تا همه مردم، سازمانهاي مردم نهاد دستگاههاي دولتي و غيردولتي راه حلهايي را ارائه دهند كه بتوانيم افكار عمومي را نسبت به مسئله مهم كم آبي در استان حساس نمائيم و براي اين فراخوان هديه اي در نظر بگيرند و ما هم در حوزه معاونت امور عمراني استانداري از اين اتفاق حمايت خواهيم كرد.


انتقال آب از حوزه هاي بيرون از استان ضروري است


معاون هماهنگي امورعمراني استاندار يزد گفت : در چند بخش موضوع آب استان را پي گيري مي كنيم كه بحث اصلي انتقال آب از حوزه هاي بيرون از استان است كه خط انتقال از سرچشمه هاي كارون عمليات اجرايي آن شروع شده و 40 كيلومتر از لوله هاي آن خريداري شده و بين 13 تا 14 كيلومتر اين خط لوله ها كار شده است.
سيدحسيني اظهار داشت : پروژه دومي كه در استان در حال پي گيري است و بيشتر مصرف صنعتي خواهد داشت پروژه خط انتقال خليج فارس است كه برآورد اوليه هزينه آن 13 هزار ميليارد تومان است و كارهاي ابتدايي اين پروژه شروع شده ولي اين پروژه يك پروژه ملي و بسيار سنگين است.
مسئول پيگيري آب استان ادامه داد : موضوع ديگري كه ما مجبور به پي گيري و در حال انجام آن هستيم استفاده از پساب است و در شهرهاي اردكان، مهريز و بافق توسط بخش خصوصي عمليات جمع آوري پساب در حال اجراست و اين پساب مي تواند به ظرفيت بخش صنعت ما كمك كند.
"سيدحسيني " در پايان سخنان خود گفت : آنچه كه الآن مي تواند به ما كمك كند حفظ وضعيت موجود آب استان، حفظ منابع آبي موجود، صرفه جويي در مصرف آب و اصلاح تفكر استفاده از آب در استان يزد است.

افزودن نظرات