استاندار يزد:

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،" سيد محمد ميرمحمدي"  شنبه شب در هشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان كه با حضور نماينده ولي فقيه دراستان و اعضا برگزار شد، اهميت تعليم و تربيت را يادآور شد و ضمن قدرداني از زحمات  اعضاي اين شورا ، اظهار داشت: شما شالوده هاي مسائل آتي كشور را پي ريزي مي كنيد.
وي گفت: معلمين ، صبر و ايثار زيادي را به ويژه در دوره ابتدايي از خود نشان مي دهند چراكه علاوه بر توان علمي و آموزشي، هنر برخورد ظريفانه با كودكان و نوجوانان را دارند.
عالي ترين مقام اجرايي استان، با اشاره به برخي مشكلات مطرح شده در اين جلسه، خير مندي مردم ديار دارالعباده و دارالعلم را يادآور شد و بر اهميت بهره گيري از حمايتهاي مردمي تاكيد كرد.
ميرمحمدي افزود: در خصوص اعتبارات دولتي، آنچه در چهارچوب قوانين اجازه داده شود، دريغ نخواهيم كرد  زيرا آموزش و پرورش را پايه توسعه مي دانيم.
در ابتداي اين جلسه مديركل آموزش و پرورش استان يزد به تشريح ساختار، اهداف و وظايف شوراي آموزش و پرورش پرداخت.
ارائه گزارش برنامه ها و فعايتهاي حوزه آموزشي ، پرورشي، تربيت بدني و سلامت از ديگر برنامه هاي اين جلسه بود.
 178 هزار و 449 نفر دانش آموز در استان يزد مشغول تحصيل هستند.