استاندار يزد:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "محمد رضا فلاح زاده" روز شنبه در اين جلسه از سپاه الغدير استان، بسيج سرافراز، مديران و كاركنان مرتبط با اجراي اين طرح قدرداني كرد.
فلاح زاده در راستاي حمايت و پشتيباني از اجراي اين طرح بسيار مهم، دستورات لازم را به مديران دستگاه هاي مرتبط صادر كرد.
استاندار در بخش ديگر سخنان خود به طرح توسعه امامزاده جعفر(ع) يزد اشاره كرد و اظهار داشت: ما يكي از مدافعين بافت تاريخي هستيم و در راستاي حفاظت جامع و همچنين شناساندن آثار تاريخي با ارزش اقدامات بسيار خوبي در اين سال ها صورت پذيرفت.
وي همچنين گفت: در سال 88 با حضور معاون اوقاف كل كشور كار عمليات طرح و توسعه اين امامزاده آغاز شده بود.
استاندار تصريح كرد: طرح جديد توسعه امامزاده جعفر(ع) همگن با بافت تاريخي است و در صحن جديد هيچ اثر تاريخي تابلو دار وجود ندارد.
در ابتداي اين جلسه گزارشي از اجراي طرح هجرت 3 در سال 91 توسط مسئولان مرتبط با اين طرح ارائه شد.