به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"سعيد عبداللهي" روز دوشنبه در نشست عفاف و حجاب، از اجراي طرحي با همكاري اداره كل بهزيستي استان براي نهادينه كردن عفاف و حجاب در كودكان تحت آموزش مهدهاي كودك خبر داد.
شركت كنندگان در اين نشست به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند.