استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " روز چهارشنبه در ديدار مسئولان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، خواستار بررسي كارشناسي در راستاي حل مشكل كشاورزان براي بيمه محصولات كشاورزي شد.
وي افزود: نحوه كار بيمه در كشورهاي پيشرفته مي تواند الگويي مناسب در راستاي حل مشكلات بيمه در دستگاه هاي دولتي و شركت هاي خصوصي باشد.
آزادي 30 زنداني ديه در زندان، حل مشكل بيمه كارخانه غدير و ... از ديگر مباحث مطرح شده توسط عالي ترين مقام اجرايي استان بود.
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز از پرداخت تمامي هزينه هاي  درمان افراد سانحه ديده در تصادفات در درمانگاه ها و بيمارستان ها توسط بيمه مركزي خبر داد.
" سيد محمد كريمي " پرداخت هزينه افراد بيمه شده در هنگام وقوع بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي و ...  را از وظايف اصلي بيمه مركزي دانست.