به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " روز چهارشنبه در اين ديدار با اشاره به قدمت مقوله اطلاع رساني به طرق مختلف در ادوار گذشته، اظهار داشت: استان يزد مي تواند از طريق روش هاي جديد اين مركز در اطلاع رساني به كشور و حتي جهان شناسانده شود.
استاندار يزد گفت: آحاد مردم در صورت آشنايي با انواع خدمات پستي مطمئنا استقبال بيشتري را از آن خواهند داشت.
رصد پيشرفت هاي جهاني در زمينه پست، معرفي توانمندي خدمات پستي به اقشار جامعه، سوددهي دستگاه مربوطه، تسريع در حمل و نقل محموله، افزايش ارسال مراسلات، حفظ امانت داري و ... از ديگر نكات مورد تاكيد عالي ترين مقام اجرايي استان بود.
در ابتداي اين ديدار مدير كل پست استان به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين دستگاه پرداخت.