به رياست معاون برنامه ريزي استاندار برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز چهارشنبه در اين جلسه اظهار داشت: بانك ها نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و توليد ملي دارند.
وي افزود: بانك هاي عامل بايد تسهيل امور را در اولويت كاري خويش قرار دهند.
بابايي همچنين جايگاه استان يزد از نظر سرمايه گذاري را مورد اشاره قرار داد .
در اين جلسه تسهيلات خود اشتغالي، بنگاه هاي زود بازده و همچنين طرح هاي پارك علم و فن آوري مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.