استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد مير محمدي" در پيامي به مناسبت هفته كتاب آورده است: كتاب و كتابت از نعمات الهي است كه خداوند متعال به بشر اهداء كرده و وحي الهي نيز به كتابت درآمده تا براي همه نسل ها و در همه عصرها جريان يابد. كتاب گنجينه فضايل و كمالات انساني و رابط مأنوس و مهربان بين نسلي است.كتاب هستي جامع ترين كتابي است كه خداوند باريتعالي براي بشريت نازل نموده و مسير هدايت و سعادتمندي و رستگاري بشر را در اين مصحف شريف معين كرده است.
    كتاب آگاهي بخش و زداينده جهل و خرافات و عامل تعالي انديشه و خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي بشري است و گنجهاي تاريخي علم و معنويت و فرهنگ و هنر را نسل به نسل غني تر و پر ثمر تر بر محمل زمان به نسلهاي بعد مي رساند .
    امسال كه آغازين سال خدمات دولت تدبير و اميد است اقتضاء دارد مسئولين و دست اندركاران عرصه عمل و فرهنگ و هنر و ديانت بيش از پيش به امر كتاب و كتابت توجه لازم مبذول دارند و حيات و بالندگي عرصه هاي علوم ديني و انساني و فرهنگ و ادب و سياست و اقتصاد و ... را تقويت نمايند تا نسل امروز و فرداهاي ايران اسلامي در جهان سرآمد و از جايگاه منيع و عزتمند برخوردار و الگوي شايسته اي براي ملل جهان به حساب آيند.
    يزد نيز كه به گواه تاريخ مهد نويسندگان و خالقان آثار ديني، فرهنگي و علمي بوده ورجال بزرگي در خود پرورانده است و آسمان علم و آگاهي و ديانت را پرستاره نموده و در دينداري و صلح طلبي شهرت عام يافته است رسالت خطيري براي مردم خود در پي آورده است تا علاوه بر پاسداشت اين ارزشها در تداوم دستاوردهاي ارزنده تر تلاش نمايند.
    بنابراين هفته كتاب فرصتي است تا نويسندگان ، دانش پژوهان ، اهالي فرهنگ و هنر ، ناشران ، كتابداران و كتابفروشان و اصحاب قلم و ادب با همكاري و ميدان داري جوانان پر شور و مستعد       جلوه هايي از فرهنگ كتابخواني و پويايي انديشه را به نمايش گزارند. توفيق و بهروزي همگان را از خداي متعال مسئلت دارم.