به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این مانور دانش آموزان همزمان با نواخته شدن زنگ زلزله ،آموخته های خود در زمینه پناه گیری صحیح و امداد و نجات  را به نمایش گذاشتند.
بر اساس این گزارش، دانش آموزان یزدی همچنین با نحوه اطفاء حریق، برپایی چادر و مدیریت صحنه بحران آشنا شدند.
بیان احکام  و خواندن نماز آیات از دیگر برنامه های این مانور بود.