به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد ميرمحمدي" روز شنبه در اين مراسم گفت: در اين جابجايي ها هيچ حب وبغضي وجود ندارد و فلسفه جابجايي ها اينست كه استعدادها بيش از پيش شكوفا شود.
استاندار با اشاره به برخي از ويژگيهاي مديركل پيشين حوزه استاندار، گفت:  اين جابجايي با نظر خود آقاي فاطمي ايجاد شده است.
وي "عباس حيدري " را يكي از چهره هاي شاخص دانست  و ادامه داد: از افراد مختلفي به صورت مستقيم و غير مستقيم درباره آقاي حيدري استمزاج كردم و وي را نيروي شايسته اي براي اين مسئوليت ديدم.
استاندار علاقمندي و پشتوانه تجربي را از شروط خود براي كار افراد عنوان  و بر ضرورت  شاداب نگه داشتن محيط هاي كاري تاكيد كرد.
ميرمحمدي همبستگي تيمي را موجب توفيق بيشتر در پيشبرد كارها دانست و افزود: همه ما يك مأموريت داريم كه آن خدمت به مردم است. همه بايد فعال و پر انرژي در خدمت مردم باشيم.
وي  از خدمات "مهران فاطمي " قدرداني و براي "عباس حيدري"  در سمت جديد آرزوي توفيق كرد.
مديركل حوزه استاندار  با اشاره به فرمايش حضرت علي(ع) ، مسئوليت را امانت و فرصت ارزشمند خدمتگزاري دانست و از حسن اعتماد استاندار قدرداني كرد.
حيدري مبناي كار خود را تدبير، اميد و اعتدال عنوان كرد  و گفت: ما از نقد عملكرد و افكار مختلف در زمينه هاي مختلف  استقبال مي كنيم.
وي تصريح كرد: دفتر استاندار ملجأ و پناهگاه  همه مردم و نه يك گرايش و تفكر خاص است.
اين مقام مسئول افزود: دفتر استاندار به روي همه انتقادات باز است و از لابلاي اين اختلاف نظرهاست  كه افكار ناب بيرون مي آيد.
"مهران فاطمي"  نيز در سخناني از مهندس ميرمحمدي، استاندار پيشين، معاونين استاندار، مديران كل و همكاران خود در حوزه استاندار قدرداني كرد.
وي تغييرات را مايه ايجاد شكوفايي در هر سيستم دانست و افزود: مهم اين است كه همه براي رسيدن به يك هدف مشترك تلاش مي كنيم.