حماسه حضور/فرماندار خاتم:

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "محمد علی شاه حسینی" در ارتباط ویدئو کنفرانسی با مرکز خبر ستاد انتخابات استان گفت: شعب اخذ رأی از ساعت آغازین رأی گیری با استقبال مردم مواجه بوده است.
وی افزود: مشارکت مردم شهرستان در انتخابات قبلی 78درصد بوده است و ما امیدواریم در این انتخابات، شاهد مشارکت بیشتر مردم باشیم.
فرماندار شهرستان خاتم همچنین از استقرار 47 شعبه اخذ رأی شامل 17 شعبه در بخش مروست و 30 شعبه در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.