استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي " روز دوشنبه در جلسه كارگروه آب و كشاورزي استان، اظهار داشت: طبق گزارش متخصصين روان آب هاي استان 48 درصد كاهش داشته است كه اگر تاخير داشته باشيم خط دوم نيز مشكل آب استان را حل نخواهد كرد.
وي بيشترين مصرف آب را در بخش كشاورزي دانست و افزود: مديريت مصرف آب موجود چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت و شرب يكي از نكات مهم قابل توجه است.
ميرمحمدي به مقوله خشكسالي در استان اشاره كرد و گفت: كساني كه در اين جلسه نشسته اند بايد مشكل آب استان را حل كنند.
وي با تاكيد بر اين كه با وزارت نيرو در خصوص آب استان صحبت شده و در ادامه نيز دنبال خواهد شد، مديريت آب موجود يزد را بر عهده مسئولان استاني دانست.
عالي ترين مقام اجرايي استان در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار داشت: تهيه آب شرب براي مردم وظيفه حاكميت است و تهديد آب در استان يزد جدي تر از ساير نقاط كشور به نظر مي رسد.
وي افزود: خشكسالي، كاهش روان آب ها، بيلان منفي آب، كف شكني چاه ها همه از جمله عواملي است كه به دليل كمبود منابع آبي در استان صورت مي گيرد.
ورود به عرصه  آب خارج از حوزه استاني، تشكيل كميته هاي مختلف در راستاي رسيدن به راهكار مشكل آب، توليد محصولات كشاورزي كم آب خواه، شيرين سازي آب در استان، جلوگيري از حفر چاه غير مجاز، جلوگيري از كف شكني چاه ها و برنامه ريزي بر اساس شفافيت ها از جمله مواردي بود كه ميرمحمدي بر آن تاكيد كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار نيز با اشاره به اهميت مقوله كشاورزي در سطح جهان، گفت: استان يزد با توجه به تمام محدوديت هاي آبي موجود تلاش هاي خوبي در زمينه توسعه كشاورزي انجام داده كه مي توان به توليد انار، پسته، كشت گلخانه اي و ... اشاره كرد.
" محمد رضا بابايي " ميزان آب مصرفي در استان را به ترتيب 90 درصد در بخش كشاورزي، 7 درصد شرب و بهداشت و 3 درصد صنعت دانست و افزود: 3 كميته در حوزه هاي عمراني، سياسي و برنامه ريزي تشكيل و به صورت هفتگي مسائل مرتبط با آب استان را دنبال خواهند نمود.
وي همچنين بر تهيه گزارش جامع در خصوص وضعيت منابع آب و كشاورزي در استان در راستاي ارائه به مسئولان كشوري تاكيد كرد.
در اين جلسه گزارشي از وضعيت منابع آب استان يزد و ضرورت توجه به بخش كشاورزي  و همچنين بررسي وضعيت كشاورزي از منظر منابع آب و خاك و با نگرش به ظرفيت هاي قانوني ارائه شد.
استان يزد به صورت متوسط، سالانه 82 و دو دهم ميلي متر بارندگي دارد كه جزو كم بارانترين استان هاي كشور محسوب مي شود.