به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد عبدالمجيد قائم محمدي" با اشاره به اهميت طرح ياد شده گفت: ارائه يارانه ها بدون هدفمندي مشخص، در اقتصاد ما تبعات منفي داشته لذا اصلاح اين مهم در دستور كار دولت نهم قرار گرفته است.
وي با اشاره به سخنان رياست جمهوري در تشريح اين طرح افزود: بايد در توزيع يارانه ها  به اقشار ضعيف، روستاييان، صنعت كشور، كشاورزان، بهداشت و آموزش توجه بيشتري صورت گيرد.
قائم محمدي افزود: در صورت پرداخت هدفمند و با برنامه يارانه، اين مبلغ مي‌تواند فقر و بيكاري را ريشه‌كن كند.
وي اظهار داشت: عادلانه نخواهد بود كه محرومان جامعه از همان ميزان يارانه‌اي كه ثروتمندان دريافت مي‌كنند، برخوردار باشند.
مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني طرح جمع آوري اطلاعات خانوارها با بيان اين كه در جامعه كنوني برخي از مغرضان، تبليغات مسمومي را در ارتباط با اين طرح بيان مي‌كنند گفت: تدوين و جمع بندي اين طرح بيش دوسال زمان برده و توسط اقتصاددانان و كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد اجراي اين طرح مي تواند به برقراري و اجراي عدالت در كشور كمك شاياني نمايد.
وي در بخش ديگري از سخنانش، به نقش مهم اطلاع‌رساني صحيح و مطلوب در ارتباط با طرح تحول اقتصادي اشاره و اضافه كرد: بايد اين طرح  براي مردم تشريح و تبيين شود تا همگان در جريان عدالت محوري و مزيت هاي اين طرح قرار گيرند كه اين مسئله نيازمند فعاليت خالصانه و فعالانه اصحاب رسانه و جرايد است.
قائم محمدي با بيان اين كه كار ايستگاه هاي جمع آوري اطلاعات خانوارهاي استان از 12 مرداد ماه جاري در سراسر استان آغاز مي شود گفت: خانوارهاي يك تا سه نفره از 12 تا 16 مرداد، خانوارهاي چهار نفره از 17 تا 21 مرداد، خانوارهاي پنج نفره از 22 تا 26 مرداد، خانوارهاي شش نفره از 27 تا 31 مرداد و خانوارهاي بيش از شش نفر را از اول تا پنجم شهريور ماه به 430 ايستگاه در سراسر استان مراجعه كنند.
وي همچنين به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه معاونان، كارشناسان فني، اجرايي و ماموران آمارگيري جهت آشنايي با نحوه اجراي طرح ياد شده و تكميل پرسشنامه هاي مربوطه اشاره و اظهار اميدواري كرد: با تلاش هاي صورت گرفته، كار جمع آوري اطلاعات اقتصادي 224 هزار خانوار شهري و 52 هزار خانوار روستايي استان به بهترين نحو انجام شود.