حماسه حضور/

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد، ضمن اعلام این خبر از تمدید انتخابات در شهرستان یزد و تمامی شهرها تا ساعت 23 خبر داد.