به گزارش روابط عمومي استانداري يزد به نقل از  روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد، معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي  استاندار ، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار ، مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري  و مديركل ميراث فرهنگي استان، با حضور در سازمان اسناد ملي، از بخش هاي مختلف اين سازمان بازديد و در ديدار با كاركنان اين سازمان، از تلاش ها و فعاليت هاي سازنده پرسنل اسناد ملي قدرداني كردند.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد در سخناني گفت: ما معتقديم اسناد ملي به خاطر نوع كاري كه انجام مي دهد- يعني از هويت ملي استان صيانت مي كند-  بايد جايگاهي شايسته و در خور مخاطبين فرهيخته خود داشته باشد.
"عباسعلي رضايي" در خصوص حل مشكلات استخدامي كارمندان گفت: اميدواريم با ابلاغ مصوبه، تا پايان امسال كليه كاركنان قراردادي با پنج سال خدمت به پيماني تبديل وضعيت شوند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار نيز با اشاره به بعضي از اسناد تاريخي موجود در سازمان گفت: خوب است براي آشنايي و استفاده محققان، گزيده هايي از اين اسناد كه مربوط به ويژگي هاي مختلف و پيشينه درخشان يزد مي باشد در قالب كتاب هايي منتشر شود.
"غلامحسين دشتي" همچنين اقدامات مديريت اسناد ملي استان در زمينه برقراري ارتباط با فرهيختگان خصوصاً پيشكسوتان استان را ستود و از مدير اين مجموعه به خاطر برگزاري موفق نشست هاي يزدشناسي و نيز انجام مصاحبه با آگاهان استان در زمينه هاي مختلف و حفظ و بهره برداري از آن ها در بخش آرشيو تاريخ شفاهي تقدير كرد
رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي استان نيز در سخناني به بيان عملكرد و اهداف و برنامه هاي سازمان پرداخت.
"   محمدرضا ملك ثابت "   توجه هر چه بيشتر مسئولان استان به منظور پيشبرد اهداف سازمان، را خواستار شد.
در اين جلسه معاونين استاندار، براي رفع مشكلات مكاني ساختمان اسناد ملي استان، قول مساعد دادند.