به گزارش روز شنبه روابط عمومي استانداري يزد، "محسن صالحي نيا" از شركتهاي جهان الكترونيك، شرق جامه و فولاد يزد بازديد كرد و از نزديك در جريان فعاليت اين واحدهاي صنعتي قرار گرفت.
در پايان اين بازديدها، چند تن از صنعتگران استان يزد در نشستي با حضور مسئولان دستگاه هاي مرتبط ، به بيان مسائل، مشكلات و نكته نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در سخناني بر ضرورت صيانت از ظرفيتهاي موجود توليد و تقويت اين ظرفيتها تاكيد كرد.
 صالحي نيا گفت: يزد به لحاظ قابليت و ظرفيتهاي صنعتي  از جايگاه بسيار خوبي برخوردار است و با همه توان خود در خدمت اصحاب صنايع اين استان هستيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، محورهاي اصلي سياست هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي هدفمندي يارانه ها را بر شمرد و بر درنظر گرفتن نرخ ترجيحي در بخش حاملهاي انرژي براي صنايع و تأمين منابع ارزي در خريد مواد اوليه و تأمين قطعات تاكيد كرد.
صالحي نيا همچنين از حذف بحث 60 درصد به عنوان محدوديتي در مسير اعطاء تسهيلات خبر داد.
 معاون برنامه ريزي استاندار يزد نيز در سخناني برحمايت مادي و معنوي از اصحاب صنعت و معدن تاكيد كرد.
"محمد رضا بابايي" با تشريح برخي از مشكلات بخش صنعت،اظهار داشت: تحريمهاي پي در پي و چند گانه از داخل و خارج، متأسفانه گريبانگير صنعت شده است كه بايد در جهت رفع آنها تلاش كنيم.
وي از هماهنگي مديران استان با صنعت تشكر و قدرداني كرد.