به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري از برنامه ريزي لازم در راستاي آموزش اوليه اعضاي چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان خبر داد.
" محمود شاكري شمسي " گفت: در اين نشست ها مباحثي همچون چگونگي تعيين هيات رئيسه، تنظيم صورت جلسات، روال سيستم اداري و گزينش نيرو، چگونگي كسب درآمد و هزينه كرد آن، مسائل مربوط به كميته انطباق فرمانداري ها و نحوه شكل گيري هيات هاي حل اختلاف و فرآيند رسيدگي به تخلفات شوراهاي اسلامي مطرح مي شود.
وي با تاكيد بر ضرورت آموزش به اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، خاطر نشان ساخت: بالغ بر 70 درصد از اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان در دوره چهارم براي اولين بار به عرصه شوراهاي اسلامي ورود پيدا كرده اند، بنابراين ارائه خدمات آموزشي به اين افراد ضروري است.