به رياست مديركل مديريت بحران برگزار شد؛

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"غلامرضا برزگري" روز سه شنبه در اين جلسه گفت: مقوله آب در استان يزد در بحث توليد و مصرف، هر ساله مشكلاتي  را ايجاد مي كند كه بخشي از آن به خاطر خشكساليهاي مستمر است.
وي افزود: در بحث روان آبها در تمام نقاط استان با كمبود شديد مواجه هستيم.
مدير كل مديريت بحران با بيان اينكه منابع آبي  و همچنين آب ورودي به استان كاهش يافته است،تصريح كرد: لطماتي كه خشكساليهاي پي در پي به وجود آورده، با ميانگين 107 ميليمتر باران قابل جبران نيست.
برزگري خواستار مستند سازي مشكلات خشكسالي شد وخاطر نشان ساخت: بايد فكري اساسي و بلند مدت براي رفع اين بحران كرد.
در اين جلسه گزارشي از ابعاد مختلف خشكسالي و كمبود آب در سطح استان توسط  دستگاه هاي اجرايي ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم اتخاذ شد.