به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " علي ربيعي" روز پنج شنبه در اين ديدار بر بهره مندي كامل از  سرمايه هاي موجود در كشور تاكيد كرد.
وي  ضمن تاكيد بر اهميت اشتغال جوانان، گفت: تحصيلات دانشگاهي نبايد باعث دور ماندن جوانان از برخي حرفه ها شود.
ربيعي اظهار اميدواري كرد: دولت يازدهم بتواند بيش از پيش در راستاي رسيدن به اهداف تعيين شده گام بردارد.
استاندار يزد نيز با اشاره به هزينه هاي بالاي درمان بيماري هاي خاص، خواستار توجه هر چه بيشتر به اين مقوله شد.
" محمد رضا فلاح زاده " حل مشكلات پيش رو براي ازدواج جوانان را بسيار مهم دانست و افزود: اعطاي تسهيلات ازدواج بايد در اولويت كاري قرار گيرد.
اتمام چند ورزشگاه كارگري در سطح استان و افزايش حقوق برخي بازنشستگان از ديگر موارد اشاره شده توسط فلاح زاده  بود.
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي نيز ظرفيت مقوله خيري در استان يزد را بسيار بالا دانست و افزود: اين ظرفيت بايد شناسايي و از آن در راه صحيح استفاده شود.
" محمد صالح جوكار " رسيدگي به مناطق محروم و تجديد نظر در قوانين مرتبط با مشاغل سخت و زيان آور را دو نكته قابل توجه در حال حاضر دانست.
نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي نيز توجه به حوزه بهداشت و درمان را نيازمند منابع دانست.
" محمد رضا تابش " در بخش ديگري از سخنان خود، خواستار تشكيل بانك خصوصي در استان يزد شد.
در اين جلسه مديران حوزه هاي مرتبط به ارائه نكته نظرات خود پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.