امام جمعه يزد:

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،آيت الله "محمد رضا ناصري" در خطبه دوم نمازجمعه شهر يزد با تبريك 27 ارديبهشت؛روز ارتباطات و روابط عمومي، بر اهميت روابط عموميها تاكيد كرد و نقش ارتباطات در زندگي امروزين بشر را يادآور شد.
در نماز جمعه اين هفته ، جمعي از مديران و كارشناسان روابط عموميهاي استان يزد به طور منسجم و هماهنگ در اين فريضه عبادي- سياسي شركت كردند.