حماسه حضور/

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، استاندار يزد نیز  با حضور در این مکان رأي خود را به صندوق انداخت و طی سخنانی از عموم مردم استان یزد برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.