به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد ميرمحمدي" روز يكشنبه در اين ديدار، رسالت دانشگاه هاي علوم پزشكي در سه حوزه آموزشي، خدمات درماني و پژوهشي را بسيار خطير ارزيابي كرد.
وي با اشاره به اينكه با كار پژوهشي مي توان عوامل دخيل در بروز بيماريها را كشف كرد، گفت: اگر علتها مشخص نباشد، پيشيگري ممكن نيست.
 استاندار يزد خاطرنشان ساخت: امر پيشگيري از مسائل اولويت دار در حوزه سلامت است.
عالي ترين مقام اجرايي استان يزد ادامه داد: آگاه كردن مردم در پيشگيري از ابتلا به بيماريها بسيار مهم است، بنا براين در كنار دانشگاه بايد يك روابط عمومي قوي وجود داشته باشد.
 ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت معرفي فرهنگ جايگزين درمصرف مواد غذايي به ويژه شيرينيجات تاكيد كرد.
وي خواستار معرفي توانمنديها و پتانسيلهاي استان در بخش درمان به جهانيان شد  و تصريح كرد: تقويت ارتباطات، به ارتقاي سطح خدمات درماني كمك مي كند و باعث مي شود تا در جهان بيشتر معرفي شويم و از طريق جذب بيماران صعب العلاج از خارج، منابع ارزي هم جذب كنيم.
استاندار بر تجليل از خيرين حوزه درمان و سلامت و جذب ساير خيرين به اين حوزه تاكيد كرد.
ضرورت ايجاد خوابگاه متأهلين براي دانشجويان و فراهم شدن ساز و كار لازم براي اين موضوع به تناسب فرهنگ دارالعباده يزد از ديگر نكات مورد تاكيد عالي ترين مقام اجرايي استان بود.
در ابتداي اين ديدار، رئيس دانشگاه علوم پزشكي يزد به ارائه گزارشي از وضعيت آموزشي و درماني اين دانشگاه پرداخت.
استاندار يزد، عضو هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي(ره) يزد است.