به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " اسدا... عباسي " در بدو ورود به اين استان با حضور در مزار شهيد محراب به مقام شامخ حضرت آيت ا... صدوقي (ره) و امام جمعه فقيد يزد اداي احترام كرد.
اخبار تكميلي متعاقبا اعلام مي گردد.