مديركل روابط عمومي استانداري يزد:

"سيد عبدالمجيد قائم محمدي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي استانداري يزد، اظهار داشت: فعاليتهاي بسيار خوبي از سوي صدا و سيما، خبرگزاريها، سايتهاي خبري و همچنين مطبوعات استان يزد درراستاي پوشش رسانه اي برنامه هاي سفر رياست جمهور و هيأت همراه و انعكاس اخبار مرتبط صورت گرفت.
وي تلاش ارزنده اصحاب رسانه استان را در اين راستا ستود و از خبرنگاران حاضر در برنامه هاي سفر قدرداني كرد.