به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در اين پيام آمده است:
‹ ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ ›
دهم فروردين 57 براي مردم متعهد و ولايت مدار استان يزد روزي بزرگ و فراموش ناشدني است.
روزي كه در پيروزي انقلاب و فرو ريختن كنگره هاي دستگاه جبار پهلوي و نااميد شدن استكبار جهاني از دخالت در امور و كوتاه كردن دست آنان از چپاول سرمايه هاي عظيم انساني و ذخيره هاي خدادادي كشور، نقش مهمي را ايفا كرد.
قيام مردمي دهم فروردين كه با شعار و شعور انقلابي اقشار مختلف و با هدايت روحانيت بيدار استان به ويژه تدبير شهيد محراب حضرت آيه الله صدوقي (رضوان الله تعالي عليه) صورت گرفت، توانست زمينه را براي استقرار نظام الهي به رهبري بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (اعلي الله مقامه) در يوم الله دوازده فروردين 58 فراهم سازد و در مدتي كوتاه با قيام ملت در سراسر كشور بزرگترين حادثه بي نظير در تاريخ مردم سرافزار ايران تحقق يابد و جهان را شگفت زده نمايد.
قيامي كه با دعوت به كلمه توحيد، و توحيد كلمه، همراه بود و جواناني را به عنوان شهداء پيشگام به انقلاب تقديم كرد، توانست روحيه اميد و مبارزه را درملت مستضعف جهان زنده نمايد و سيطره و هيمنه استعمارگران را در هم شكند.
اينك كه 34 سال از آن قيام مقدس مي گذرد، ملت بزرگ ايران به عنوان اسوه مبارزه و استقامت، حركت هاي عظيم بيداري اسلامي را به وجود آورده و قدرت هاي مادي را دچار هراس و سردرگمي كرده است.
از مردم شريف استان انتظار داريم با توجه به رهنمودهاي اميد آفرين رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آيه العظمي خامنه اي ( مد ظله العالي)  كه سال جاري را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام گذاري نموده اند، با شركت گسترده خود در مجلس بزرگداشت شهداء دهم فروردين كه در روضه محمديه كنار مزار شهيد محراب (رضوان الله عليه) روز شنبه دهم فروردين برگزار مي شود با آرمان هاي بلند شهيدان انقلاب تجديد عهد نمايند.
خداوند توان استقامت و پايداري را در ملت ها افزون فرمايد و ادعيه زاكيه حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه) را پشتوانه زندگي مادي و معنوي آنان قرار دهد.