در نشست مشترک استاندار یزد با معاون علمی رئیس جمهور صورت گرفت:

پیگیری تامین اعتبار تکمیل کارخانه نوآوری، طرح جامع پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری نساجی و مرکز نوآوری دانشگاه یزد

نشست مشترک استاندار یزد با معاون علمی رئیس جمهور در راستای پیگیری تامین اعتبار تکمیل کارخانه نوآوری، طرح جامع پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری نساجی و مرکز نوآوری دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی در جریان سفر یک روزه خود به تهران، به اتفاق اکرم فداکار؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس جمهور دیدار و به پیگیری تامین اعتبار تکمیل کارخانه نوآوری، طرح جامع پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری نساجی و مرکز نوآوری دانشگاه یزد پرداخت.

افزودن نظرات