به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"سيد عبدالمجيد قائم محمدي"  از تلاش روابط عمومي ها و ميزبان اين نشست قدرداني كرد و ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت، تلاش روابط عمومي‌ها را در گراميداشت اين هفته خواستار شد.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي استانداري يزد با بيان اينكه خبرنگاران ياوران هميشگي روابط عمومي ها هستند، افزود:به مناسبت روز خبرنگار از 70 خبرنگار و اصحاب رسانه مركز استان تجليل شد و لازم است ادارات استان نيز در راستاي تحكيم روابط با رسانه ها اقدامات شايسته اي را انجام دهند.
وي در ادامه سخنان خود از مراحل نهايي چاپ سند راهبردي روابط عمومي هاي استان و همچنين از برنامه ريزي هاي فرهنگي و ورزشي براي روابط عمومي ها توسط هيأت رييسه شوراي ششم خبر داد.
تاكيد بر به روزرساني سايت هاي ادارات با توجه به فرارسيدن هفته دولت و انعكاس اقدامات دستگاه ها از ديگر موضوعات مورد اشاره قائم محمدي در اين نشست بود.
وي به شايعات جديد در خصوص موضوع آب استان اشاره كرد و از روابط عمومي ها خواست تا در راستاي كاهش نگراني مردم نسبت به موضوع آب تلاش كنند.
تكميل شناسنامه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان و همچنين درخواست همكاري براي تكميل شناسنامه روابط عموي هاي استان از سخنان پاياني قائم محمدي در اين نشست بود.
در ابتداي اين نشست مديرعامل آب و فاضلاب شهري استان يزد با حضور در جمع مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي استان به نقش مهم و تاثيرگذار روابط عمومي ها اشاره كرد.
"محمد علي اسلامي" با ذكر آياتي از قرآن كريم در خصوص ويژگي هاي فعالان روابط عمومي اظهار داشت: سعه صدر، بيان شيوا و رسا و صداقت در گفتار از مهمترين خصوصيات فعالان روابط عمومي است.
وي در ادامه نقش روابط عمومي ها در تنوير افكار عمومي را يادآور شد و گفت: روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري توانست در زمان هاي حساس با برقراري ارتباط با مردم اتفاقات را به طور مطلوب مديريت كند.
"كمال الديني" از اساتيد دانشگاه نيز در اين نشست در خصوص هنر خوب نوشتن در روابط عمومي مطالبي را بيان كرد.
اين نشست چهلمين دوره آموزشي و چهارمين دوره در سالجاري بود كه به همت روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهري استان يزد در محل سالن اجتماعات باغ دولت آباد و با حضور بيش از يكصد نفر از مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي استان برگزار شد.