به گزارش روابط عمومی استانداری یزد سید محمد میرسعیدی به بررسی طرح مقاوم سازی در ساختمان های دولتی به عنوان یکی از مصوبات جلسات سال گذشته این کارگروه اشاره کرد و گفت: 21 ساختمان از مجموعه ساختمان های دستگاه های دولتی استان به منظور انجام مطالعات پژوهشی مقاوم سازی مشخص گردیده که با ارائه نظرات مشاور به تدریج جمع بندی لازم در این خصوص صورت می گیرد و اقدام لازم جهت مقاوم سازی آن انجام خواهد شد.

وی از قطعی شدن  صدور شناسنامه فنی ملکی توسط نظام مهندسی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: شناسنامه فنی ملکی بر اساس ابلاغ سازمان مسکن و شهرسازی به منظور جمع بندی و ثبت اطلاعات فنی ساختمان  تهیه و تدوین می شود.
معاون استاندار ادامه داد: این دفترچه موجب اطمینان خریدار و فروشنده از کیفیت ساختمان است که توسط سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر صحت آن تایید می گردد.
میرسعیدی افزود: این شناسنامه در آینده نزدیک در سراسر کشور اجباری می شود و نظام مهندسی ملزم به تکمیل این دفترچه است.