کسب رتبه سوم استان یزد در حوزه مدیریت بحران کشور

"اسماعیل نجار" معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در نامه‌ای به "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، اعلام کرد: ‌استان یزد در حوزه مدیریت بحران موفق به کسب رتبه سوم کشور شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در متن معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران خطاب به استاندار یزد آمده است:
‌پیرو نتیجه ارزیابی عملکرد ادارات کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور که بر مبنای ٢٢ شاخص تهیه شده و از پنج حوزه پیش‌بینی و پیگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی، اطلاعات حوادث، روابط عمومی، امور بین الملل و بازرسی به‌دست آمده است، استان یزد پس از استان‌های سمنان و مرکزی موفق به کسب رتبه سوم ‌در این حوزه در سال ۱۳۹۸ شده است.

افزودن نظرات