به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"غلامحسين دشتي" روز چهارشنبه در اين مراسم، ايدز را يك پديده ناميمون از لحاظ سلامت و مباحث سياسي و اجتماعي توصيف كردوگفت: متاسفانه توليدات ناشايست تمدن غرب -كه به دليل رفتارهاي پرخطر و لذت جوييهاي آنان به وجود آمده است- را ديگران بايد تحمل كنند.
وي خواستار ايجاد زمينه براي مشاركت سازمانهاي مردم نهاد در راستاي  پيشگيري و درمان ايدز شد و گفت: دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي خيري بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشند.
دشتي با اشاره به فضاي مهاجرت در كشور و مهاجرپذير بودن يزد، گفت: بايستي يك كار گسترده، موثر و مستمر در همه حوزه هاي مرتبط با سلامت و فرهنگ صورت گيرد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار اهميت اطلاع رساني در پيشگيري از  ابتلا افراد به ايدز را يادآور شد و نقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما را در اين مقوله مهم ارزيابي كرد.
دشتي  تصريح كرد: اطلاع رساني،آسان ترين كار براي پيشگيري و آموزش عمومي است.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز بر اهميت آموزش به گروه هاي در معرض خطر براي پيشگيري از ابتلا به بيماري HIV تاكيد كرد.
"سعيد عبداللهي" با اشاره به تصويب نامه  هيأت دولت در سال 90 در خصوص برنامه كنترل و كاهش ايدز در كشور، از تشكيل كميته اي در استانها براي اين منظور خبر داد و گفت: هدف از برگزاري جلسات اين كميته، رصد كردن وضعيت ميزان آلودگي استانهاست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: ايدز علاوه بر اينكه يك بيماري است، ماهيت آسيب اجتماعي را دارد.
عبداللهي با اشاره به درپيش رو بودن موج سوم ايدز و بيان اينكه "جامعه هدف ما جوانان هستند" خواستار همكاري مراكز آموزش عالي  براي آگاه سازي  دانشجويان شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد، مهاجر پذير بودن استان يزد را يادآور شد و گفت: استان يزد از خطر موج سوم ايدز مصون نيست و بايد اطلاع رساني لازم در اين خصوص صورت پذيرد.
در اين گردهمايي روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان يزد به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود پرداختند و بر ضرورت آگاهي بخشي به دانشجويان به عنوان بخشي از گروه در معرض خظر بيماري ايدز تاكيد كردند.