به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز سه شنبه در اين ديدار به ارائه گزارشي از پتانسيل هاي يزد پرداخت.
وي گفت: استان يزد با توليد 15 درصد فولاد كشور، 50 درصد كاشي و سراميك كشور، 30 درصد محصولات نساجي كشور و همچنين رتبه دوم از لحاظ ذخاير معدني، رتبه چهارم توليد پسته، رتبه  سوم محصولات گلخانه اي يكي از استان هاي با اهميت در سطح كشور تلقي مي شود.
بابايي وجود 80 هزار دانشجو، 3 هزار تخت بيمارستاني، يك هزار و پانصد آثار ملي ثبت شده، 47 منطقه گردشگري و 4 هزار و دويست تخت اقامتي را از ديگر مزاياي استان يزد برشمرد.
مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري نيز اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه مركز آمار ايران و كره جنوبي كارشناسان آمار براي آشنايي روش هاي آماري در استان يزد حضور پيدا كرده اند.
" علي نمازي " تبادل اطلاعات و نحوه استفاده از وسايل الكترونيكي جديد و همچنين آشنايي با نحوه آمارگيري را از اهداف اين ديدار برشمرد.
مدير بخش آمارهاي اقتصادي اداره ملي آمار كره نيز با ابراز خرسندي از حضور خود در استان يزد، اظهار داشت: يزد يكي از استان هاي با قدمت تاريخي است و مردمان يزد مردمي سختكوش هستند.
" اوه سامك يا " اظهار اميدواري كرد: رابطه با استان يزد به صورت مستحكم و قوي دنبال شود و طبق تفاهم نامه فيمابين جمهوري اسلامي و كره جنوبي در مورد روش هاي نوين آمار گيري اقتصادي، كشاورزي و ... به نتايج خوبي برسيم.