استاندار يزد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " روز شنبه در جلسه بررسي وضعيت شركت تعاوني هاي مسكن مهر استان با اشاره به افتتاح 13 هزار و 200 واحد مسكن مهر در مدت اخير، اظهار داشت: 51 هزار و 614 واحد مسكوني در استان يزد در حال ساخت است كه از اين تعداد 19 هزار و 294 واحد مسكن مهر و 24 هزار و 207 واحد مسكن روستايي محسوب مي شود.
وي در ادامه با اشاره به محسنات اجراي پروژه هاي مسكن مهر در كشور، گفت: جلوگيري از زمين خواري، جلوگيري از قانون گريزي، مقاوم سازي، زيبا سازي و ... مي تواند از جمله اين محسنات باشد.
در اين جلسه مديران عامل شركت تعاوني هاي مسكن مهر به ارائه گزارشي از روند پيشرفت پروژه هاي خود پرداختند.
خدمات زير بنايي، تسهيلات بانكي، بيمه تامين اجتماعي، آسفالت معابر، شبكه فاضلاب داخلي، اطفاي حريق ساختمان، ماليات بر ارزش افزوده، اعطاي يارانه وزارت راه و شهر سازي و ... از مواردي بود كه در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.