به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این جشنواره که با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولین روابط عمومی نهادها، کارشناسان و صاحبنظران برگزار    می شود ضمن تجلیل از روابط عمومی های برتر استان، مطالبی در رابطه با بحث حوادث و مدیریت بحران نیز ارائه خواهد شد.