با هدف برنامه ریزی به منظور تنظیم تفاهم نامه همکاری صورت گرفت.

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای واحد برادران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، ابوالفضل اکبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزدبا همراهی روسای کمیته امداد منطقه 2 و مدیربهزیستی شهرستان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک واحد برادران بازدید کردند.

این بازدید با هدف برنامه ریزی به منظور تنظیم تفاهم نامه همکاری صورت گرفت. در این بازدید ها مسئولان ضمن حضور در تمامی بخشهای آموزشی و اداری مراکز با نوع و کیفیت آموزش ارائه شده به کار آموزان،  سطح فنی و دانش مربیان،  تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، ساختار و فضای کارگاهی مرکز فنی و حرفه ای آشنا شدند.

گفتنی 800 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته های مختلف در شهرستان یزد فعال می باشد.