بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار از روند بازسازی منازل سیل زده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد محمدجوادآقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از روند پیشرفت فیزیکی منازل  سیل زده بازدید  و در جریان آخرین اقدامات صورتگرفته برای بازسازی این منازل قرار گرفت.