تشکیل کمیته روشنایی شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري یزد؛ كميته روشنايي شهرستان به ریاست محمدجوادآقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضاء در محل فرمانداري برگزار شد.

در اين نشست پس از تشريح هدف جلسه و بررسي دستورکار مقرر شد شرکت توزیع برق با همكاري و هماهنگي شهرداري های مناطق نسبت به روشنايي ميادين ، المان هاي شهري ، بلوار احداث شده و رفع معايب روشنايي سطح شهر و روستاهای بخش مرکزی و اکرم آباد اقدام كند.

در ادامه این نشست پیرامون سایر موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.