47

جلسه شوراي مسكن شهرستان يزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، نهمین جلسه شورای مسکن شهرستان یزد به ریاست سید محمد رستگاری فرماندار یزد و حضور اعضابا موضوع بررسی گزارش پیشرفت پروژهای های نهضت ملی مسکن در محل پروژه 160واحدی آزاد شهر(کارگزارستاد فرمان حضرت امام خمینی(ره))برگزار شد.
فرمانداریزد در این جلسه  ضمن تشکر ازمجموعه کارگزار( ستاد فرمان حضرت امام (ره)) با بت هماهنگی جلسه، درخصوص اهمیت مدیریت زمان و اجرا یی شدن ساخت و سازها طبق برنامه زمان بندی مصوب اصلاح شده مجددا تاکید کرد.
 در ادامه معاون عمرانی فرمانداری به بررسی مصوبات جلسه قبل و ارزیابی چگونگی انجام و میزان پیشرفت کار پرداخت و پیمانکار پروژه و نماینده ستاد فرمان حضرت امام (ره ) در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درروند پروژه های ١٦٠ و ١٩٢ واحدی آزاد شهر مختصرا مواردی را بیان کردوهمچنین دیگر اعضا به اختصارگزارشی از نتایج بررسی تمامی پروژه های طرح اقدام ملی ارائه نمودند .
همچنین  پس  از بحث و تبادل نظردر زمینه چگونگی واصلاح برنامه زمانبندی شده ،میزان پیشرفت پروژه ها ،پیگیری اقدامات و پیش بینی های اولیه مدیران دستگاههای ذیربط در اجرای پروژه ٢٠٠٠٠ واحدی نهضت ملی مسکن توسط دستگاههای خدمات رسان با توجه به حجم زیاد عملیات زیرساختی مورد نیاز، و.... تصمیمات لازم اتخاذ شد .

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.