به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد

دومین نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(سامان خانواده)برگزار شد.

طرح سامان خانواده برای سازمان های مردم نهاد توسط مسئولین استانی طرح تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد دومین جلسه ستاد سامان خانواده و قرارگاه جمعیت به ریاست ابوالفضل اکبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد  و با حضور محمد حسین رحیمی نسب مدیر طرح سامان خانواده استان یزد و همچنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد و معتمدین محلات برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشریح طرح سامان خانواده، نظرات و پیشنهادات اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.