محمدحسین پارسائیان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد
شماره تماس : 03531112570
روح الله مرشدی
​​​​​​​اعظم کاظمی
رحمان کتبی
لیلا رضازاده
 
 
03531112570
03531112175
03531112315
03531112288
 
 • دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداري

  مصطفی اخوندی
  مدیرکل  دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری
  شماره تماس : 03531112526
 • اداره کل امور اداری و مالی

  محمد حسین قانعیان
  مدير كل اداري و مالي
  شماره تماس : 03531112524
 • مديريت فنآوري اطلاعات و شبکه دولت

  مرتضی صابری
  مدیر فناوری اطلاعات
  و شبکه دولت
  شماره تماس : 03531112525

شرح وظايف و ماموريت هاي معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي


1.    تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور موثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي .
2.    زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها.
3.    برنامه ريزي ، نظارت و برگزاري انتخابات عمومي و ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمان بندي ابلاغي و مديريت امور اجرايي قبل و بعد از برگزاري انتخابات.
4.    نظارت بر امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر،‌ بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و مديريت تابعيت تقسيمات نقاط جغرافيايي، اصلاح حريم و محدوده شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني.
5.    مديريت نحوه نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و بهنگام سازي اطلاعات مكاني، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياس هاي مورد نياز.
6.    هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت.
7.    برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران.
8.    مراقبت دائم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور.
9.    تامين و حفاظت امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
10.    نظارت بر نحوه استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دايم در استان.
11.    مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي استاني در اين زمينه.
12.    برنامه ريزي و مديريت برگزاري جلسات شوراي تامين استان.
13.    اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاء شوراي تامين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي.
14.    برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي استان بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه.
15.    پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي ابلاغي از شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي توسط واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط.
16.    گرد آوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشتان  امنيتي و انتظامي استان و انعكاس به وزارت كشور.
17.    هماهنگي با استان هاي همجوار و برنامه ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا و ارز، اسلحه و مهمات و ساير مسايل امنيتي و انتظامي.
18.    شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي.
19.    تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي، انتظامي و سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.
20.    مديريت پيشگيري از جرايم سازمان يافته و مبارزه با ترويج فوق ضاله.
21.    تجزيه و تحليل رخدادها و گزارش هاي امنيتي  اجتماعي استان و تهيه طرح هاي لازم جهت برنامه ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي.
22.    ساماندهي مرزها و فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر مرزهاي استان با كشور مقابل .
23.    نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به استان و تشكيل كميته امنيت و عمران مرزها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاههاي مستقر در مرزها بر اساس قوانين مصوب.
24.    ارايه پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني، هوايي و دريايي) استان به كارگروه مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور .
25.    ارايه پيشنهاد نحوه نظارت بر عملكرد بازارچه هاي مرزي استان.
26.    برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الكلي و قاچاق انسان در استان.
27.    هماهنگي مستمر با واحد مرتبط با پدافند غيرعامل در اجراي سياست هاي ابلاغي درسطح استان.
28.    ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور توسعه، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه مرزنشينان در استان هاي مرزي.
29.    مديريت پاكسازي مناطق آلوده به مين و مواد مفنجره در استان.
30.    نظارت برساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ايراني و خارجي و امور مربوط به مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي امنيتي با كشورهاي همسايه.
31.    ارزيابي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارزيابي آثار مثبت و منفي تابعيت خارجي در كشور به منظور ارايه راهكارهاي قانوني.
32.    انجام امور مربوط به پذيرش ، اسكان، تقاضاي تابعيت، ترك تابعيت،‌ بقاء تابعيت و شناسايي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
33.    مديريت مسايل، پديده ها،‌ انحرافات و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي استان و نظارت بر ساماندهي متكديان، معتادان،كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي مسئول.
34.    نظارت بر گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي استان و انعكاس به وزارت كشور.
35.    برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه ، نظارت و توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد.
36.    هماهنگي و نظارت بر تامين و افزايش سلامت و بهداشت مردم و پيشگيري از بيماريهاي واگيردار در استان.
37.    هماهنگي و نظارت بر افزايش نشاط اجتماعي در استان با رويكرد توسعه ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت جامعه بالاخص جوانان.
38.    برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاههاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
39.    مديريت نحوه تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با بر پايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل قانوني.