وظایف و اختیارات دفتر سیاسی

 • 1- انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بی سیم و تلفن
 • 2- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود
 • 3- طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری
 • 4- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
 • 5- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
 • 6- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
 • 7- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
 • 8- پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
 • 9- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
 • 10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
 • 11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
 • 12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره
 • 13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
 • 14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
 • 15- تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق ، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
 • 16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
 • 17- تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
 • 18- پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی
 • 19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
 • 20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق