توجه :

  • نامه شما حداکثر ظرف مدت 24 ساعت در دبیرخانه استانداری ثبت و شماره رهگیری آن از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
  • در صورت غیرفعال بودن امکان دریافت پیامکهای تبلیغاتی برای شماره ثبت شده، این پیامک به دست شما نخواهد رسید.

 

ثبت مکاتبات مردمی بصورت غیرحضوری :

برای ورود کد امنیتی زیر صفحه کلید را در حالت لاتین قرار دهید.

Text to Identify

آیا از نحوه عملکرد " مکاتبه غیر حضوری" در ایام شیوع بیماری کرونا رضایت داشته اید؟
% آرا
100% 2 a. بله
0% 0 b. خیر
0% 0 c. نظری ندارم

کل آرا: 2