احمد ترحمی بهابادی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
شماره تماس : 03531112519
 • دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

  محمدعلی شاه‌حسینی
  مدیر کل دفتر امور سياسي، انتخاباتو تقسيمات كشوري استانداري
 • دفتر امور امنیتی و انتظامی

  محمدعلی جعفری
  مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی
 •   دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

  حمید عزیزیان شریف آباد
  مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
 • دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

  سعید پرویزی
  مدیرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي
 • کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  محمد کاظمی نسب
  دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد
 • اداره کل پدافند غیر عامل

  محمدصادق طهماسبی
  مدیرکل پدافندغیرعامل
— 3 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۳ از ۹ نتیجه

شرح وظايف و ماموريت هاي معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي


1.    تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور موثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي .
2.    زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها.
3.    برنامه ريزي ، نظارت و برگزاري انتخابات عمومي و ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمان بندي ابلاغي و مديريت امور اجرايي قبل و بعد از برگزاري انتخابات.
4.    نظارت بر امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر،‌ بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و مديريت تابعيت تقسيمات نقاط جغرافيايي، اصلاح حريم و محدوده شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني.
5.    مديريت نحوه نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و بهنگام سازي اطلاعات مكاني، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياس هاي مورد نياز.
6.    هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت.
7.    برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران.
8.    مراقبت دائم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور.
9.    تامين و حفاظت امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
10.    نظارت بر نحوه استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دايم در استان.
11.    مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي استاني در اين زمينه.
12.    برنامه ريزي و مديريت برگزاري جلسات شوراي تامين استان.
13.    اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاء شوراي تامين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي.
14.    برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي استان بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه.
15.    پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي ابلاغي از شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي توسط واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط.
16.    گرد آوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشتان  امنيتي و انتظامي استان و انعكاس به وزارت كشور.
17.    هماهنگي با استان هاي همجوار و برنامه ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا و ارز، اسلحه و مهمات و ساير مسايل امنيتي و انتظامي.
18.    شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي.
19.    تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي، انتظامي و سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.
20.    مديريت پيشگيري از جرايم سازمان يافته و مبارزه با ترويج فوق ضاله.
21.    تجزيه و تحليل رخدادها و گزارش هاي امنيتي  اجتماعي استان و تهيه طرح هاي لازم جهت برنامه ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي.
22.    ساماندهي مرزها و فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر مرزهاي استان با كشور مقابل .
23.    نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به استان و تشكيل كميته امنيت و عمران مرزها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاههاي مستقر در مرزها بر اساس قوانين مصوب.
24.    ارايه پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني، هوايي و دريايي) استان به كارگروه مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور .
25.    ارايه پيشنهاد نحوه نظارت بر عملكرد بازارچه هاي مرزي استان.
26.    برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الكلي و قاچاق انسان در استان.
27.    هماهنگي مستمر با واحد مرتبط با پدافند غيرعامل در اجراي سياست هاي ابلاغي درسطح استان.
28.    ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور توسعه، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه مرزنشينان در استان هاي مرزي.
29.    مديريت پاكسازي مناطق آلوده به مين و مواد مفنجره در استان.
30.    نظارت برساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ايراني و خارجي و امور مربوط به مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي امنيتي با كشورهاي همسايه.
31.    ارزيابي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارزيابي آثار مثبت و منفي تابعيت خارجي در كشور به منظور ارايه راهكارهاي قانوني.
32.    انجام امور مربوط به پذيرش ، اسكان، تقاضاي تابعيت، ترك تابعيت،‌ بقاء تابعيت و شناسايي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
33.    مديريت مسايل، پديده ها،‌ انحرافات و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي استان و نظارت بر ساماندهي متكديان، معتادان،كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي مسئول.
34.    نظارت بر گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي استان و انعكاس به وزارت كشور.
35.    برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه ، نظارت و توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد.
36.    هماهنگي و نظارت بر تامين و افزايش سلامت و بهداشت مردم و پيشگيري از بيماريهاي واگيردار در استان.
37.    هماهنگي و نظارت بر افزايش نشاط اجتماعي در استان با رويكرد توسعه ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت جامعه بالاخص جوانان.
38.    برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاههاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.
39.    مديريت نحوه تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با بر پايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل قانوني.

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
3.jpg مستندات پایه ۹۴ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
2.jpg مستندات پایه ۷۹ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
1.jpg مستندات پایه ۸۰ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
  اسناد
  3.jpg مستندات پایه ۹۴ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
  2.jpg مستندات پایه ۷۹ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
  1.jpg مستندات پایه ۸۰ KB تایید شده 3 سال قبل 3 سال قبل
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}