​​​​​​نشست مشترک مجمع خیرین مدرسه ساز میبد با استاندار با حضور فاطمی استاندار، نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی ،  فرماندار و کارآفرینان و صاحبان صنعت شهرستان میبد در سالن کوثر استانداری برگزار شد .

فاطمی استاندار در این نشست گفت :  تکمیل و ساخت زیرساخت های مورد نیاز های آموزش و پرورش با حضور صنعتگران را درشهرستان ها آغاز کردیم .

استاندار افزود : الحمدالله امروز صنعتگران میبدبرای ساخت کامل 7آموزشگاه را با 220 میلیارد تومان تعهد کردند.

وی با بیان اینکه همچنین اعتباراتی برای تعمیر و تجهیز و تکمیل و بازسازی و  نوزسازی مدارسی که نیاز دارند برعهده گرفتند گفت : تعدادی از صنعتگران هم قول دادند درهیئت مدیره های شان کار را دنبال کنند و متعاقبا مبلغی که نیاز است کمک کنند اختصاص دهند.

استاندار تصریح کرد : درصدد هستیم با کمک مجموعه خیرین و صنعتگران، زیرساخت های آموزش پرورش را هرچه سریعتر تکمیل کنیک چرا که ما امری مهمتر از آموزش و پروش در استان نداریم و  به این مهم اهتمام می ورزیم و ازهمه صنعتگران وخیرین که درامر مقدس مدرسه سازی یاری گر ما هستند تشکر می کنیم .