استاندار یزد رای خود را به صندوق انداخت


استاندار یزد در ساعات آغازی اخذ رای با حضور در شعبه اخذ رای در مسجد روضه محمدیه رای خود را به صندوق انداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمد علی طالبی با حضور در حوزه اخذ رای مستقر در مسجد روضه محمدیه ضمن اطلاع از فرایند رای‌گیری، رای خود را به صندوق انداخت.


آدرس کوتاه :