مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد با اشاره به برخی مسائل مربوط به عدم اعلام آمار مبتلایان و فوتی های کرونا گفت : استاندار یزد معذوریتی برای اعلام آمار مبتلایان و یا متوفیان کرونا در استان ندارد.

به گزارش ‌اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،علی صالحی افزود: باتوجه به برخی محدودیت های ایجاد شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر عدم اعلام آمار تفکیکی، اعلام یا عدم اعلام آمار مبتلایان در استان، به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده و استاندار یزد معذوریت در این رابطه ندارند و این موضوع نیز به عوامل خدوم دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت ا... صدوقی اعلام شده است.
آدرس کوتاه :