برگزاری نشست بررسی مسائل آب شهرستان اردکان به ریاست استاندار یزد


نشست بررسی مسائل آب شهرستان اردکان به ریاست استاندار یزد و با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان اردکان در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست بررسی مسائل و مشکلات آب حوزه اردکان به ریاست استاندار یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان اردکان در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد.


آدرس کوتاه :